Finał Kursu Analityka Miejskiego PoukłaDANE – Integrator Danych Miejskich

Finał Kursu Analityka Miejskiego PoukłaDANE

Podziel się:

Ostatniego dnia stycznia zakończył się Kurs Analityka Miejskiego PoukłaDANE, którego organizatorem był PFR dla Miast oraz Integrator Danych Miejskich IRMIR. Kurs był bezpłatnym programem edukacyjnym skierowanym do przedstawicieli samorządów i miał na celu zwiększenie ich umiejętności analitycznych w pracy z danymi miejskimi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni zespoły składające się z 12 przedstawicieli samorządów pracowały nad przygotowaniem analiz. W trakcie tych prac wspierali ich eksperci z IRMiR. Podczas drugiego-finałowego zjazdu zespoły zaprezentowało wyniki swoich pracy.

Zaprezentowane rozwiązania:

  • Projekt „Przystanek na czas” zespołu Kołobrzeg i Poznań

Interaktywna aplikacja wizualizująca na mapie sieć przystanków i ich zasięgi na tle gęstości zaludnienia. Takie rozwiązanie pozwoli m. in. na optymalizację sieci transportu publicznego i poprawę jakości inwestycji, a także podniesienie jakości życia w mieście poprzez realizację koncepcji miasta bliskich odległości.

  • Projekt „Mam gdzie mieszkać” zespołu z Krosna i Rzeszowa

Projekt przedstawia analizę zapotrzebowania na nowe mieszkania. Jej celem jest uzasadnienie celowości inwestycji w budowę nowych mieszkań, a także wyznaczenie potencjalnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

  • Projekt „Odkryj swoje miasto” zespołu z Bydgoszczy i Siemianowic Śląskich

Projekt przestawia koncepcję interaktywnego narzędzia do prezentacji wskaźników monitorowania strategii, programów i polityk w dłuższych szeregach czasowych, w atrakcyjnej wizualnie formie, z wykorzystaniem wykresów oraz map w podziale na osiedla lub map obszaru funkcjonalnego. ​

  • Projekt „uDane kształcenie złotówki” zespołu z Kutna i Kobyłki

Projekt przedstawia opracowaną ścieżkę postępowania dla określenia faktycznych kosztów kształcenia w przeliczeniu na jednego ucznia w celu podniesienia jakości kształcenia przy efektywnym gospodarowaniu budżetem i poszukiwaniu przestrzeni do oszczędności w prowadzeniu szkół.

  • Projekt „FORCity” zespołu Marki i Łomianki

Projekt przedstawia harmonogram działań na rok 2023 związanych z pracą nad ujednoliceniem istniejących baz danych, inwentaryzacją rejestrów, utworzeniem zespołu ds. danych miejskich i ostatecznie przeprowadzeniem inwentaryzacji danych w urzędzie.

  • Projekt „Parkuj bez barier​” zespołu z Kielc i Tomaszowa Mazowieckiego

Projekt przedstawia mapę lokalizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych ​dla osób niepełnosprawnych ​w kontekście gęstości zaludnienia oraz wieku mieszkańców​. Celem projektu jest dostarczenie wiedzy o lokalizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz budowa ilościowej bazy danych. Mapa umożliwia uzyskanie wiedzy na temat funkcjonowania sieci miejsc postojowych oraz diagnozę jej dysfunkcji. Ważnym czynnikiem jest także budowa kapitału społecznego miasta oraz rozwój partycypacji społecznej.

Wśród finałowych prezentacji wyróżnione zostały dwa projekty – „Przystanek na czas” stworzony przez zespół z Kołobrzegu i Poznania oraz „Parkuj bez granic” wypracowany wspólnie przez Kielce i Tomaszów Mazowiecki.

Wszyscy uczestnicy programu otrzymali certyfikaty ukończenia kursu. Zwycięskie zespoły w ramach nagrody specjalnej otrzymały dodatkowe wsparcie Integratora Danych Miejskich w postaci szkolenia w zakresie inwentaryzacji i otwierania danych dopasowane do potrzeb swoich miast.

Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy!

Fot. Wojciech Łachowski