Uszczelnianie podatków z wykorzystaniem danych satelitarnych we Wrocławiu – Integrator Danych Miejskich

Uszczelnianie podatków z wykorzystaniem danych satelitarnych we Wrocławiu

Co?

Urząd Miasta Wrocławia zdecydował się na uszczelnianie systemu podatkowego z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych. Dzięki 20-miesięcznemu projektowi Wydział Podatków i Opłat przeanalizował 80% powierzchni miasta pod kątem zidentyfikowania działek i budynków, które mogły zostać nieopodatkowane bądź opodatkowane niepoprawnie. Koszt podjętych działań wynosił 178 tys. złotych netto rocznie i został pokryty ze środków własnych urzędu miasta. Szacuje się, że wpływy do budżetu miasta będą większe aż o 3–4 miliony złotych. Jest to pierwsza tego typu – zarówno w Polsce, jak i w Europie – współpraca podmiotu prywatnego z samorządem lokalnym, polegająca na wykorzystaniu technologii kosmicznych w celu łatania systemu podatkowego.

Dlaczego?

Do tej pory pracownicy Wydziału Podatkowego UM we Wrocławiu wyrywkowo sprawdzali poprawność deklaracji podatkowych związanych z nieruchomościami. Taki sposób kontroli był jednak pracochłonny (wymagał częstej pracy w terenie) i niejednokrotnie okazał się nieskuteczny. Wynikało to także z dużej powierzchni miasta i jego dynamicznego rozwoju, co dodatkowo zwiększało nakład pracy urzędników i wymuszało wprowadzanie dodatkowych korekt.

Jak?

Partner technologiczny Urzędu Miasta wykorzystał rejestry publiczne oraz własne zdjęcia satelitarne do stworzenia raportów wskazujących nieruchomości, których sytuacja podatkowa nie jest uregulowana. Dzięki poddanym analizie zdjęciom satelitarnym o dość wysokiej rozdzielczości przestrzennej możliwe było uzyskanie wiarygodnego zobrazowania obszaru miasta nawet do 5 lat wstecz, co dawało możliwość dochodzenia zobowiązań podatkowych także z minionych lat. W połączeniu z udostępnioną przez miasto ewidencją gruntów i budynków oraz pozostałymi rejestrami wykorzystywanymi przy naliczaniu podatku możliwe było przeprowadzenie analizy przestrzennej. Dzięki modelowi opartemu na uczeniu maszynowym oprogramowanie automatycznie wychwytywało obiekty, których status w ewidencjach podatkowych nie odpowiadał stanowi widocznemu na zdjęciach. Pozwala to również na określenie ewentualnych rozbieżności pomiędzy deklarowaną a rzeczywistą powierzchnią nieruchomości. 

Raport uzyskany dzięki obrazowaniu satelitarnemu

Ryc. 35. Fragment raportu wygenerowanego na podstawie zobrazowań satelitarnych
Źródło: Budowanie miast przyszłości…(2022)

Jaki jest potencjał?

Przykład współpracy miasta Wrocław i partnera technologicznego pokazuje, że takie kooperacje mogą przynieść obustronne zyski. Urząd miasta oprócz korzyści finansowych mógł podnieść kompetencje swoich pracowników dzięki szkoleniom z zakresu wykorzystywania danych, natomiast przedsiębiorstwo zyskało nowy rynek zbytu i doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, a także wiedzę na temat prawa podatkowego. Oba podmioty mają w planach kontynuację współpracy, a wykorzystywane w projekcie algorytmy mają być udoskonalane i korygowane. Co więcej, niewykluczone jest poszerzenie zakresu działań. Dane satelitarne miałyby posłużyć do weryfikacji należności związanych z podatkiem deszczowym, a także do wykrywania nielegalnych wysypisk śmieci czy prognozowania susz oraz identyfikacji budynków podłączonych do instalacji fotowoltaicznych.Na podstawie: Budowanie miast przyszłości – czyli jak polskie miasta wdrażają innowacje (2022)