Zespół

Wojciech Łachowski

Kierownik i koordynator projektów badawczo-rozwojowych w IRMiR. Autor kilkunastu publikacji poświęconych tematyce smart city, zarządzania danymi, teledetekcji miejskiej czy terenów zielonych. W trakcie pisania rozprawy doktorskiej poświęconej wykorzystaniu danych satelitarnych dla potrzeb analizy rozwoju przestrzennego miast. Redaktor i współautor podręcznika „Zarządzanie danymi w miastach”, który stał się obowiązkową lekturą każdego samorządowca pracującego z danymi. Wcześniej, przez kilka lat zdobywał doświadczenie w przedsiębiorstwach dostarczających oprogramowanie mapowe dla sektora publicznego. W IDM pełni rolę kierownika zespołu.

Beata Jastrzębska

Absolwentka geografii ze specjalizacją systemy informacji przestrzennej. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania miastem w oparciu o zintegrowane dane. Innymi jej zainteresowaniami badawczymi jest hydrologia na obszarach zurbanizowanych. Prywatnie miłośniczka Bieszczadów i podróży. W IDM zajmuje się przetwarzaniem danych i kontaktem z miastami.

Jarosław Banaś

Absolwent studiów geograficznych ze specjalnością systemy informacji geograficznej. W IDM zajmuje się m.in. prowadzeniem szkoleń oraz przetwarzaniem i integracją danych miejskich w technologii Web GIS. Wśród tematów badawczych interesują go także przestrzenne analizy multikryterialne, a prywatnie jest fanem piłki nożnej na wszystkich szczeblach rozgrywkowych.

Klaudia Dziadowicz

Absolwentka geografii oraz gospodarki i administracji publicznej. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi koncepcji smart city i jej zastosowania w miastach. W swojej pracy doktorskiej bada realizację strategii smart city i wdrożenia inteligentnych rozwiązań w polskich ośrodkach miejskich. Do innych jej obszarów badawczych należą procesy depopulacji i kurczenia się miast. Autorka publikacji o tematyce smart city oraz zarządzania z wykorzystaniem danych.

Aleksandra Łęczek

Absolwentka gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz geoinformatyki stosowanej na Paris-Lodron-Universität Salzburg. Zajmuje się analizą dużych zbiorów danych. Autorka kilku publikacji z zakresu teledetekcji miejskiej poświęconych m.in. zieleni miejskiej i zanieczyszczeniu światłem.

Katarzyna Ner

Absolwentka gospodarki przestrzennej na Politechnice Krakowskiej. Zaangażowana w projekty oparte na partycypacji społecznej oraz prototypowaniu urbanistycznym. Koordynatorka wydarzeń miejskich, takich jak Kongres Polityki Miejskiej, 11. Światowe Forum Miejskie (WUF) oraz Forum Danych Miejskich. Współautorka publikacji o tematyce tworzenia laboratoriów innowacji miejskich (urban labów) w Polsce oraz o przestrzeniach kreatywno-warszatowych w polskich miastach. Odpowiedzialna za prowadzenie i redakcję portalu danemiejskie.pl.

Zespół Integratora Danych Miejskich

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

ul. Cieszyńska 2

30-015 Kraków

danemiejskie@irmir.pl

tel. +48 12 634-23-46 wew. 23