Integrator Danych Miejskich IRMiR (w skrócie IDM) jest pierwszym w Polsce programem badawczo-doradczym poświęconym danym miejskim i ich wykorzystaniu w samorządach.

Idea IDM zrodziła się w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, który tworząc ekspertyzy i opracowania borykał się z problemem niskiej jakości danych pozyskanych od samorządów. Prowadzone od kilku lat badania utwierdziły nas w przekonaniu, że jest to problem powszechny i występujący w różnej skali, w każdym mieście w Polsce. Niepoprawnie prowadzone zasoby danych oraz brak ich integracji powodują, że trudno jest dobrze zarządzać miastem z wykorzystaniem wiedzy popartej wynikami analiz.

Współpraca z samorządami pokazała, że do największych problemów w zakresie danych (i cyfryzacji w ogóle) należy silosowość urzędów, niewystarczające kompetencje cyfrowe a nierzadko także brak chęci zmian czy odpowiedniego wsparcia z zewnątrz.

Wykorzystując swoją wiedze i doświadczenie pomagamy samorządom przezwyciężyć te przeszkody, kierując do nich program IDM, składający się z następujących komponentów:

  • Działalność B+R
  • Audyt i doradztwo
  • Szkolenia
  • Standaryzacja danych miejskich i poprawa ich jakości
  • System IDM – lepsze podejmowanie decyzji w oparciu o zintegrowane dane

Program IDM skierowany jest przede wszystkim do miast małych i średnich, których potencjał ludzki jest mniejszy niż w największych aglomeracjach, a środki finansowe niewystarczające, aby budować własne narzędzia informatyczne i procedury zarządzania i analizy danych.

IDM krok po kroku poprowadzi samorząd w kierunku cyfrowej transformacji. Zacznijmy od danych!