Aplikacja Smart City Poznań – Integrator Danych Miejskich

Aplikacja Smart City Poznań

Co?

Aplikacja Smart City Poznań jest narzędziem umożliwiającym mieszkańcom Poznania na szybki kontakt ze służbami miejskimi. Za jej pomocą mogą zgłaszać sprawy wymagające podjęcia działań o charakterze interwencyjnym, a także zgłaszać uwag, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania miasta. Aplikacja zapewnia m.in. dostęp do bieżących informacji o robotach drogowych, awariach czy zmianach w komunikacji miejskiej. Smart City Poznań umożliwia również zgłaszanie własnych pomysłów czy inicjatyw, takich jak wydarzenia kulturalne i społeczne czy sprawy, którymi powinny zająć się służby miejskie. Użytkownicy mogą brać także udział w ankietach i sondażach dotyczących ważnych kwestii dla ich osiedla, czy dzielnicy. 

Źródło: www.poznan.pl 

Dlaczego?

Jednym z kluczowych założeń aplikacji Smart City Poznań, jest podniesienie jakości usług publicznych poprzez cyfryzację miasta Poznania, w tym wdrożenie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych usprawniających realizację zadań własnych gminy. W tym celu stworzona została aplikacja Smart City Poznań. Aplikacja ma na celu upodmiotowienie mieszkańców poprzez oddanie im głosu w rozwiązywaniu miejskich problemów. 

Jak?

Aplikacja Smart City Poznań powstała z inicjatywy wydziałów Urzędu Miasta Poznania: Organizacyjnego, Gospodarki Komunalnej oraz Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, a także Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. Narzędzie zostało oddane do użytkowania w lipcu 2020 roku i korzysta z niego już ponad 23 200 użytkowników, a w projekt zaangażowanych jest więcej niż 20 podmiotów, m.in. Straż Miejska, Zarząd Zieleni Miejskiej czy Miejski Inżynier Ruchu.  Po zainstalowaniu i zarejestrowaniu aplikacja zapewnia użytkownikom aktualne wiadomości i powiadomienia dostosowane do ich preferencji. Użytkownicy mogą wybrać rodzaje postów, które chcą otrzymywać, dzieląc informacje na sześć kategorii: Finanse, Społeczność, Bezpieczeństwo, Awarie, Transport, Odpady, Ankiety oraz Zgromadzenia i imprezy. Ponadto aplikacja Smart City Poznań umożliwia mieszkańcom zgłaszanie problemów wymagających uwagi służb miejskich poprzez klasyfikację wiadomości do konkretnych kategorii: Czystość, Środowisko, Zwierzęta, Pojazdy oraz Drogi. Mieszkańcy mogą także zgłaszać swoje własne inicjatyw, jak pomysły na wydarzenia kulturalne i społeczne czy miejsca rekreacji. Użytkownicy mogą również śledzić status swoich zgłoszeń, a także kontaktować się bezpośrednio z Infolinią Miasta Poznania. 

Źródło: www.poznan.pl 

Aplikacja zawiera następujące statusy: Nowe, Obsłużone, Przetworzone, Odrzucone.  

Średni czas zmiany statusu w aplikacji przedstawia się następująco: 

  • „Nowy”: 5 dni 
  • „Obsłużony”: 75 dni 
  • „Przetworzony”: 72 dni 

Najczęściej wybieraną przez użytkowników kategorią zgłoszeń w 2023 roku było nieprawidłowe parkowanie – 33% (spadek z 44% w porównaniu do 2022 r.), następnie uszkodzony chodnik/ulica – 22% (wzrost z 15%) i drobne odpady – 9% (wzrost z 8%). Zmiana nastąpiła na 3. miejscu, w 2022 r. były to drobne odpady, a w 2023 roku uszkodzony znak/sygnalizacja – 10%.  

Ze wszystkich zgłoszeń, 80,5% zgłoszeń zostało obsłużonych, 9,5% pozostaje jako obsługiwane, natomiast odrzuconych zostało 8%. Pozostałe 2% to zgłoszenia, które zostaną przez służby miejskie obsłużone w 2024 roku. 

Najczęstsze powody odrzucania zgłoszeń to: zduplikowane zgłoszenia, zgłoszenia zlokalizowane poza granicami miasta, zgłoszenia zawierające zbyt mało informacji, które uniemożliwiają podjęcie działań.   

Najwięcej zgłoszeń pochodzi z następujących dzielnic: Jeżyce (2 151) – 11% zgłoszeń, Św. Łazarz (1931) – 10% i Stare Miasto (1697) – 9%. 

Źródło: www.poznan.pl 

Jaki jest potencjał?

Zespół stale pracuje nad zwiększeniem użyteczności aplikacji, poprawiając jej cyfrową dostępność, w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników. W 2023 r. wprowadzono nowe funkcjonalności, jak harmonogram odpadów, Infoteka czy wyszukiwarka cmentarna oraz podjęto prace nad nową szatą graficzną aplikacji. Wszystkie zmiany są zgodne z zasadami dostępności cyfrowej i dobrymi praktykami UX. Najnowszą opcją aplikacji jest możliwość zgłoszenia nielegalnych reklam widniejących w przestrzeni miejskiej. 

Opracowano na podstawie: https://www.poznan.pl/mim/smartcity/aplikacja-smart-city-poznan,p,25877,38304,58007.html