Jak monitorować rozwój miast w trudnych czasach? – seminarium – Integrator Danych Miejskich

Jak monitorować rozwój miast w trudnych czasach? – seminarium

Podziel się:

„Jak monitorować rozwój miast w trudnych czasach?” to temat seminarium, jakie odbyło się w ubiegłym tygodniu na Politechnice Białostockiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, eksperci ze Związku Miast Polskich oraz zespół Integratora Danych Miejskich IRMiR, jak również samorządowcy. Seminarium było efektem partnerstwa Hajnówki i Politechniki Białostockiej na rzecz realizacji kilku przedsięwzięć w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”. Projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” zakłada cztery główne kierunki rozwoju miasta jakimi są: środowisko i klimat, integracja i tożsamość, biznes oraz nowe centrum miasta.

Jednym z partnerów w projekcie jest Politechnika Białostocka. Jej zadaniem jest przygotowanie całego systemu wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Hajnówka. W pracach weźmie udział także Integrator Danych Miejskich IRMiR, który zajmie się opracowaniem wskaźników wewnętrznych – tzw. „wewnątrzmiejskich”. Chodzi o szyty na miarę interaktywny system informatyczny. Dzięki niemu miasto zyska bardzo szczegółowe informacje, na podstawie których będzie mogło podejmować istotne dla mieszkańców decyzje.

Korzystanie z systemów monitorowania wskaźników nie jest w miastach powszechne, szczególnie tych średnich i mniejszych. Powodów jest wiele, jak choćby po prostu brak takiej tradycji bądź trudności związane ze zdobyciem aktualnych danych. Te zaś są zbierane przez różne instytucje i dostępne nieraz z opóźnieniem (np. z GUS) związanym z koniecznością ich opracowania.

System monitorowania dla Hajnówki będzie powstawał w ciągu najbliższych miesięcy.

Fot. Monika Aleksiejuk