Konferencja podsumowująca realizację konkursu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – Integrator Danych Miejskich

Konferencja podsumowująca realizację konkursu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”

Podziel się:

W dniach 21-22 listopada 2023 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konferencję podsumowującą rezultaty konkursu Human Smart Cities, za którego realizację było odpowiedzialne.

Uczestnikami konferencji będą m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz eksperci zagraniczni specjalizujący się w obszarze smart city.

Drugiego dnia konferencji w panelu tematycznym „Zarządzanie danymi miejskimi” weźmie udział Wojciech Łachowski – p.o. kierownika Integratora Danych Miejskich IRMiR. W dyskusji moderowanej przez Szymona Ciupę towarzyszyć mu będą:

  • Anna Dwurnik – UM Kielce
  • Magdalena Farcik-Nowak – UM Siemianowice Śląskie
  • Bartłomiej Kogut – UM Kołobrzeg
  • Rafał Porada – UM Przemyśl
  • dr Tomasz Soliński – Z-ca Prezydenta Miasta Krosno

Gośćmi konferencji będą osoby, które mogą i chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z dotacjobiorcami konkursu.

Konkurs HSC skierowany był przede wszystkim do miast małych i średnich, w szczególności tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Do realizacji projektów przystąpiły w 2019 r. 24 miasta, którym udzielono łącznie ok. 35 mln zł dotacji z Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa. Środki miały pomóc miastom w przygotowaniu się na te wyzwania oraz na kolejne, duże inwestycje.

Projekty realizowane były w partnerstwach międzysektorowych – we współpracy z uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Miasta mogły też korzystać z zewnętrznego wsparcia eksperckiego, zapewnianego przez Ministerstwo.

Więcej informacji o konferencji oraz szczegółowy program na stronie: www.humansmartcities.pl

Więcej informacji o konkursie: www.popt.gov.pl/strony/o-programie/projekty/projekty-human-smart-cities