PoukłaDANE – Kurs Analityka Miejskiego

Wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju – PFR dla Miast zrealizowaliśmy Kurs Analityka Miejskiego „PoukłaDANE”, będący bezpłatnym programem edukacyjnym skierowanym do przedstawicieli samorządów. Kurs miał na celu zwiększenie ich umiejętności analitycznych w pracy z danymi miejskimi. Poprzez wypracowane w ramach kursu narzędzia analityczne urzędnicy mogli usprawnić procesy wewnętrzne w gminach i przyspieszyć przepływ informacji, zautomatyzować powtarzalne czynności, a także w bardziej efektywny sposób monitorować i optymalizować zasoby gminy i przewidywać przyszłe koszty.

W czasie trwania kursu 12 wybranych samorządów z Bydgoszczy, Kielc, Kobyłki, Kołobrzeg, Krosna, Kutna, Łomianek, Marek, Poznania, Rzeszowa, Siemianowic Śląskich oraz Tomaszowa Mazowieckiego pracowało nad konkretnymi miejskimi wyzwaniami w obszarach: środowisko i adaptacja do zmian klimatu, gospodarka nieruchomościami, dostępność usług publicznych oraz monitorowanie rozwoju miasta. 

Dwa zjazdy odbyły się stacjonarnie w Warszawie. Program był okazją nie tylko do zdobycia merytorycznej wiedzy, ale również do wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami kursu oraz ekspertami od zarządzania danymi w miastach.

Wszyscy uczestnicy programu otrzymali certyfikaty ukończenia kursu.