Postępy w projekcie M-GIS – Integrator Danych Miejskich

Postępy w projekcie M-GIS

Podziel się:

W dn. 14 -15 listopada br. udaliśmy się z wizytą do naszych miast partnerskich – Hajnówki, Hrubieszowa i Niska, z którymi współpracujemy w ramach projektu M-GIS, będącego częścią Programu Rozwój Lokalny. Celem programu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez polepszenie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Program realizowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Pierwsze spotkanie odbyło się w sercu Puszczy Białowieskiej – Hajnówce. Dotyczyło wsparcia miasta przez Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w budowie miejskiego systemu monitoringu rozwoju miasta. Partnerem miasta Hajnówki jest także Politechnika Białostocka. W ramach tej inicjatywy naukowcy z Politechniki Białostockiej przygotują bazę wskaźników opartą o doświadczenia oraz badania krajowe i międzynarodowe. Zespół Integratora Danych Miejskich odpowiedzialny będzie natomiast za monitorowanie procesów wewnątrzmiejskich oraz dostarczenie narzędzia informatycznego.  

Drugie spotkanie odbyło się w Hrubieszowie. Udział w nim wzięły władze miasta oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych urzędu miasta. Na spotkaniu poruszono tematy bieżącej współpracy, rozmawialiśmy o wyborze bazy wskaźników monitoringowych miasta oraz o ograniczeniach systemów informatycznych w procesie integracji danych. Zespół IDM wesprze miasto Hrubieszów również w pracach przygotowawczych do stworzenia systemu monitoringu na rzecz Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Ostatnie spotkanie miało miejsce w Nisku. Wraz z przedstawicielami jednostek organizacyjnych miasta omawiano bieżące działania dotyczące wdrożenia systemu monitoringu rozwoju miasta ze zróżnicowaniem wewnątrzmiejskim. Poruszono tematykę wyboru danych i wskaźników do systemu oraz ochrony danych osobowych. Zespół IDM wesprze miasto również w stworzeniu wizji i planu zarządzania danymi w mieście.