Centralny System Zarządzania Komunikacją Miejską w Szczecinie – Integrator Danych Miejskich

Centralny System Zarządzania Komunikacją Miejską w Szczecinie

Co?

Przykładem miasta, w którym zarządza się komunikacją miejską w duchu data-driven city, jest Szczecin. W ramach unijnego projektu „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” zrealizowano Centralny System Zarządzania Komunikacją Miejską. Działa on w pełnej wersji już od 2015 r. i jest złożony z 11 uzupełniających się podsystemów o różnym przeznaczeniu i funkcjach, wprowadzanych w dwóch etapach. 

Dlaczego?

Główny cel podjętej inicjatywy zakładał poprawę zarządzania ruchem za pomocą wdrożenia inteligentnych systemów transportowych, działających na poziomie lokalnym. System nadzoru ruchu został zaprojektowany nie tylko dla poprawy jakości świadczonych przez szczecińską komunikację publiczną usług oraz wygody pasażerów, ale także dla bezpieczeństwa mieszkańców. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, który jest odpowiedzialny za projekt, liczył też na konkretne oszczędności finansowe i lepszą kontrolę spółek autobusowych wykonujących usługi na jego zlecenie.

Jak?

Działanie systemu zarządzania flotą i nadzoru ruchu opiera się o komputery pokładowe z lokalizatorem GPS, które zostały zainstalowane w pojazdach komunikacji miejskiej. Dane na temat pozycji pojazdu przekazywane są bezprzewodowo do systemu centralnego po zalogowaniu się kierowcy z poziomu konsoli zainstalowanej w kokpicie, a następnie przetwarzane na informację o przewidywanym czasie przyjazdu do kolejnych przystanków. Mieszkańcy mogą śledzić na bieżąco kursy za pośrednictwem tablic elektronicznych, a także strony internetowej. Odpowiednia analiza danych, które dostarczane są do dyspozytorów zarządzających flotą pozwala także na poprawę punktualności całej sieci autobusów i tramwajów. Kolejną składową projektu jest system biletowy, obejmujący Szczecińską Kartę Aglomeracyjną (SKA), sieć Punktów Obsługi Pasażera oraz stacjonarne i mobilne biletomaty, zainstalowane niemal we wszystkich pojazdach. 

Ryc. 27. Elektroniczne tablice informacyjne zakupione w ramach projektu zarządzania ruchem w Szczecinie
Źródło: System zarządzania ruchem w Szczecinie (b.d.)

Jaki jest potencjał?

Miasto nie poprzestaje na niniejszym projekcie i już realizuje następne duże przedsięwzięcie w obszarze transportu publicznego, jakim jest Szczecińska Kolej Metropolitalna (SKM), która ma być zarządzana m.in. z poziomu wdrażanego systemu. Budowa SKM ma za zadanie zwiększyć dostępność do transportu publicznego na terenie aglomeracji szczecińskiej, a integracja z liniami autobusowymi i tramwajowymi ma stanowić uzupełnienie sieci komunikacji miejskiej Szczecina.

Na podstawie: Innowacyjność w transporcie publicznym na przykładzie aglomeracji szczecińskiej (2017), Szczecińska Komunikacja Miejska wzorem do naśladowania (b.d.)