Warszawska Mapa Koron Drzew – Integrator Danych Miejskich

Warszawska Mapa Koron Drzew

Co?

Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce, a także jedno z pierwszych miast na świecie, wdrożyło zarządzanie zielenią miejską z wykorzystaniem teledetekcji. Nowatorski projekt pt. „Opracowanie i dostarczenie kompleksowej Mapy Korony Drzew w wersji numerycznej dla obszaru miasta stołecznego Warszawy” był realizowany od sierpnia 2018 r. i wymagał przeprowadzenia wielu złożonych prac w zakresie pozyskania danych oraz ich dalszego przetworzenia. Mapa obejmująca ponad 7 milionów drzew obrazuje ich lokalizację i zasięg koron, a także zróżnicowanie gatunkowe, stopień ulistnienia oraz kondycję zdrowotną. 

Obraz zawierający mapaOpis wygenerowany automatycznie

Ryc. 33. Mapa Koron Drzew z podziałem na gatunki
Źródło: Jest już mapa koron drzew dla całej Warszawy (2021)

Dlaczego?

Wykonanie inwentaryzacji zieleni szczególnie w większych miastach za pomocą tradycyjnych metod jest bardzo trudne, dlatego niezwykle przydatne narzędzie stanowi teledetekcja, która znacznie przyspiesza ten proces. Dane opracowane w ramach pilotażu oraz Kompleksowej Mapy Koron Drzew mają na celu lepsze zarządzanie zielenią miejską. Dzięki nim urzędnicy wiedzą np. o jakie obszary należy się szczególnie zatroszczyć poprzez działania pielęgnacyjne, gdzie powinno wprowadzić się nowe nasadzenia, a także w którym miejscu kondycja zieleni jest najlepsza. Mapa ułatwia również wskazywanie terenów inwestycyjnych oraz planowanie lokalizacji infrastruktury. 

Jak?

Do wykonania mapy zastosowano nowoczesne metody analityczne z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Mapa powstała w oparciu o różne typy danych. Do analizy wykorzystano samolot z zamontowanym skanerem laserowym (dane w trójwymiarze) i kamery hiperspektralne rejestrujące obraz w zakresie promieniowania widzialnego i podczerwieni. Dane pozyskano podczas dwóch misji fotolotniczych. Co ważne, mapa objęła drzewa rosnące w granicach miasta, o minimalnej wysokości 3 m i powierzchni korony 7 m2. Nie uwzględnia ona roślin rosnących pod okapem koron innych drzew. Na podstawie mapy głównej opracowano mapy tematyczne z informacjami m.in. o przebarwieniach, defoliacji oraz wskaźniku wegetacji (ang. NDVI).

Obraz zawierający obiekt na zewnątrz, maszyna rolnicza, przejażdżkaOpis wygenerowany automatycznie

Ryc. 34. Typy danych wykorzystanych w analizie – zdjęcie RGB, CIR, Numeryczny Model Pokrycia Terenu oraz mozaika hiperspektralna
Źródło: Miliony warszawskich drzew na jednej mapie (2021)

Jaki jest potencjał?

Pozyskane i zwizualizowane dane stanowią ogromną wartość dla wszystkich użytkowników, ale w szczególności są przydatne dla zarządców zieleni, infrastruktury oraz służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody. Co więcej, możliwe jest szacowanie ilości pochłanianego przez drzewa dwutlenku węgla, produkcji tlenu czy kształtowania się miejskiej wyspy ciepła, co ułatwia adaptację do zmian klimatu. Dzięki projektowi mieszkańcy otrzymują kompleksową i aktualną informacje o stanie zieleni miejskiej. Mapa stanowi uniwersalne rozwiązanie, z którego mogą korzystać inne samorządy. 

Na podstawie: Mapa Koron drzew dla Warszawy (2020), Jest już mapa koron drzew dla całej Warszawy (2021) oraz Miliony warszawskich drzew na jednej mapie (2021)