Idea smart city w dokumentach strategicznych polskich dużych miast

Idea smart city w dokumentach strategicznych polskich dużych miast

Kategoria:

Autorzy:

Klaudia Dziadowicz 

Opis:

Celem niniejszego opracowania było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu polskie miasta w swoich wizjach i strategiach rozwoju kierują się bądź korzystają z założeń miasta inteligentnego, a także określenie obszarów działania samorządu, w których inteligentne rozwiązania mają zdaniem miasta szczególne znaczenie. Artykuł pozwala odpowiedzieć na pytania, jak miasta definiują smart city w dokumentach strategicznych, jakie miejsce zajmuje koncepcja inteligentnego miasta w wyżej wymienionych dokumentach oraz jakie działania i w jakich obszarach zamierzają podjąć miasta w kontekście inteligentnych rozwiązań. Wyróżniono ośrodki, które cechuje kompleksowe podejście do idei smart city oraz sprawdzono, czy działania, o których mowa, będą poddane ewaluacji z zastosowaniem konkretnych wskaźników.  

Okazało się, że w większości badanych ośrodków brak kompleksowego podejścia do tematyki smart city, a tylko 3 z 26 badanych miast posiada inne niż strategia rozwoju dokumenty poświęcone smart city. Koncepcja smart city najczęściej pojawia się w dokumentach strategicznych na etapie operacjonalizacji, a najbardziej popularny obszar działań stanowi inteligentna mobilność. Chociaż miasta podejmują inicjatywy smart city, to tylko niewiele ponad połowa przyjęła konkretne wskaźniki ich ewaluacji. Porównując polskie metropolie do miast zagranicznych, np. Europy Zachodniej, te drugie szerzej omawiają i wykorzystują założenia koncepcji smart city w swoich dokumentach strategicznych.  

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem Idea smart city w dokumentach strategicznych polskich dużych miast 

Cytacja:

Dziadowicz K., 2022, Idea smart city w dokumentach strategicznych polskich dużych miast, Urban Development Issues, vol. 73, 03, 1–10. https://doi.org/10.51733/udi.2022.73.03