Inwentaryzacja danych w wybranych miastach średnich

Inwentaryzacja danych w wybranych miastach średnich

Kategoria:

Autorzy:

Wojciech Łachowski, Beata Jastrzębska

Opis:

Celem niniejszej pracy było ocena zasobów danych gromadzonych przez urząd miejski w wybranych 9 polskich miastach o średniej wielkości. Na podstawie ankiety scharakteryzowano dane pod kątem następujących cech: liczba i zakres gromadzonych zasobów, jednostki odpowiedzialne, forma oraz format, miejsce przechowywania, jednostka odniesienia przestrzennego, częstotliwość aktualizacji, używane oprogramowanie. Wyniki badań wykazały, że miasta posiadają średnio około 100 różnych zestawów danych. Średnio prawie 25% danych dostarczanych jest do urzędów od innych instytucji i spółek, np. starostwa powiatowego. Dane w większości gromadzone są w wersji elektronicznej i przechowywane głównie na serwerze urzędu.

Dane w formie papierowej stanowią średnio 14% wszystkich zasobów. Według klasyfikacji T. Bernersa-Lee większość danych cyfrowych gromadzona jest na drugim z pięciu możliwych poziomów otwartości (arkusze kalkulacyjne, pliki tekstowe). Dane ustrukturyzowane (min. trzeci poziom) stanowią średnio 30% spośród danych cyfrowych, natomiast dane przestrzenne stanowią średnio 12% takich danych. Najczęstszą jednostką odniesienia są punkty adresowe i działki ewidencyjne. Zaobserwowano również, że urząd miejski wykorzystuje średnio 14 różnych systemów i aplikacji wspomagających zarządzanie danymi.

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem Inwentaryzacja danych w wybranych średnich miastach Polski.

Cytacja:

Łachowski W., Jastrzębska B., 2021, Inwentaryzacja danych w wybranych średnich miastach Polski, Urban Development Issues, vol. 69, 63–76.