Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów

Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów

Kategoria:

Autorzy:

Wojciech Łachowski, Karol Janas, Szymon Ciupa, Aleksander Orłowski, Leszek Kotulski, Maciej Gnela, Mikołaj Garstka, Dominik Sybilski, Iwona Szelenbaum, Anna Gos, Sylwia Pichlak-Pawlak, Bartosz Piziak, Magdalena Bień

Opis:

Podręcznik porządkuje podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania danymi, zastosowaniem tej idei w praktyce oraz porusza szersze zagadnienia dotyczące m.in. otwierania danych oraz szeroko pojętej transformacji cyfrowej miasta. Podręcznik jest dostosowany do miast o różnym poziomie dojrzałości cyfrowej. Naszym celem było przekazanie praktycznej wiedzy zarówno miastom, które są dopiero na samym początku drogi związanej z zarządzaniem danymi (czyli takim, które dopiero wdrażają np. swój pierwszy portal mapowy czy system obiegu dokumentów), jak i miastom dużym, których największym problemem nie jest brak danych, a brak interoperacyjności i współpracy bardzo wielu równolegle działających systemów informatycznych.

Informacje zawarte w publikacji będą przydatne w zasadzie wszystkim pracownikom urzędu miejskiego mającym styczność z danymi – od burmistrzów i prezydentów, którzy na podstawie danych podejmują decyzje, po specjalistów zajmujących się tworzeniem rejestrów i ewidencji. W podręczniku m.in.: Charakterystyka wyzwań transformacji cyfrowej, Składowe oceny gotowości urzędu do zarządzania danymi, Vademecum Pełnomocnika Danych Miejskich, Zasady pozyskiwania, udostępniania i integracji danych (również w świetle RODO), Gotowe wzory zapisów umów i OPZ zabezpieczające miasto przed pułapkami w zakresie własności danych, Przykłady efektywnego zarządzania w oparciu o dane, Opis kosztów i ograniczeń otwierania danych, Wzór formularza inwentaryzacji danych miejskich.

Publikacja powstała w ramach programu Rozwój Lokalny – „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Cytacja:

Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów, redakcja Wojciech Łachowski, Kraków–Warszawa 2021

Pobierz publikację:

Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów (pdf 13 MB)

Pobierz