Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych

Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych

Kategoria:

Autorzy:

Wojciech Łachowski, Paweł Pistelok, Klaudia Dziadowicz

Opis:

Celem niniejszego raportu jest scharakteryzowanie problematyki danych miejskich będących w posiadaniu samorządów oraz praktyki ich funkcjonowania. Raport ma również na celu przedstawienie ich jako wartościowego materiału, nie tylko służącego do załatwiania bieżących spraw mieszkańców, ale przede wszystkim będącego zasobem, w którym drzemie potencjał pozwalający optymalizować pracę urzędu oraz brać udział w strategicznym planowaniu rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Raport „Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych” pozwolił na wypracowanie szeregu wniosków i rekomendacji dla polskich miast w zakresie zarządzania w modelu data-driven. Ich przygotowanie było możliwe dzięki przeprowadzeniu badań ankietowych, kwerendzie literatury, a także wykorzystaniu wiedzy eksperckiej zespołu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów pozyskanej dzięki współpracy z miastami. Dodatkowym źródłem wiedzy były artykuły prasowe opisujące dobre praktyki, które uzupełniono informacjami pozyskanymi bezpośrednio od urzędów miejskich – z Biuletynów Informacji Publicznej, otrzymanych wiadomości mailowych i przeprowadzonych rozmów. Z raportu można dowiedzieć się m.in., że 60% badanych miast nie ma żadnego dokumentu dotyczącego danych, a jedynie 30% badanych miast przeprowadziło inwentaryzację danych.

Pobierz raport Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych

Cytacja:

Cytacja: Łachowski W., Pistelok P., Dziadowicz K., 2022, Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych, [w:] B. Martela (red.), Zarządzanie i finanse publiczne. Raport o stanie polskich miast, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków