Szkolenia dla Korpusu analityków UM St. Warszawy – Integrator Danych Miejskich

Szkolenia dla Korpusu analityków UM St. Warszawy

Podziel się:

Prezydent m.st. Warszawy 25 listopada 2021 r. powołał Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy, będący interdyscyplinarnym zespołem, złożonym z pracowników specjalizujących się w analizie danych, działającym ponad podziałami komórek organizacyjnych urzędu. To innowacyjne przedsięwzięcie w administracji samorządowej, nie tylko w Polsce, ale i Europie Środkowo-Wschodniej. 

Partnerem inicjatywy został Instytut Rozwoju Miast i Regionów, a za współpracę z UM Warszawa odpowiada Zespół Integratora Danych Miejskich. Podczas inauguracji wydarzenia, Kierownik Zespołu Wojciech Łachowski wystąpił z prelekcją pt. “Potencjał danych miejskich – od czego zacząć, aby móc go wykorzystać?”. Dzięki wystąpieniu, członkowie Korpusu Analityków dowiedzieli się, jak w prawidłowy sposób budować procedurę analityczną oraz jakimi kompetencjami powinni wykazywać się analitycy danych miejskich. Uczestnicy poznali także przykłady i sposób funkcjonowania biur analizy danych miejskich tworzonych w Wielkiej Brytanii, czy Stanach Zjednoczonych.  

Więcej informacji na stronie https://um.warszawa.pl/waw/strategia/-/warszawa-ma-korpus-analitykow