Warsztaty „Efektywne zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych” – Integrator Danych Miejskich

Warsztaty „Efektywne zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych”

Podziel się:

W dniach 9 maja i 13 czerwca zespół Integratora Danych Miejskich zorganizował dwie edycje warsztatów dla samorządów pt. „Efektywne zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych”. Celem warsztatów było zapoznanie się z założeniami data-driven city oraz pierwszymi krokami w realizacji tej idei w miastach.

Fot. własne

Na warsztatach poruszono tematykę podstawowych zagadnień dotyczących danych miejskich m.in. ich jakości oraz jej oceny czy też zgodności poszczególnych rejestrów z danymi podstawowymi. Nie zabrakło także tematów związanych z procesowym podejściem do zarządzania miastem, w tym ponownym wykorzystaniem danych w urzędzie, a co za tym idzie, świadomością posiadanych w poszczególnych wydziałach zasobów i ich inwentaryzacją.

Po części teoretycznej przedstawione i omówione zostały przykłady miast w Polsce, gdzie skuteczne wykorzystanie danych pomogło podjąć właściwe decyzje włodarzom, bądź było szansą na usprawnienie pracy samorządu.

Na zakończenie warsztatów przedstawiono Aplikację IDM, która służy do integracji, przeglądania i analizy danych z wielu komórek urzędu miasta oraz do monitorowania dynamiki rozwoju miasta, z uwzględnieniem jego wewnętrznej różnorodności.

Ryc. 1. Interfejs mapowy Aplikacji IDM.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnych edycjach warsztatów IDM „Efektywne zarządzanie miastem w oparciu o dane” oraz samą aplikacją IDM zachęcamy do kontaktu mailowego danemiejskie@irmir.pl.