O Analitykach Danych Miejskich

Misją sieci Analityków Danych Miejskich (ADM) IRMiR jest integracja i współpraca pracowników urzędów miast w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania danych. Chcemy budować nowe i wzmacniać już istniejące kompetencje w obszarze danych miejskich poprzez sieciowanie i współpracę.  

Korzyści: 

 • Wymiana doświadczeń z analitykami z miast na różnym poziomie dojrzałości cyfrowej i instytucjonalnej 
 • Udział w szkoleniach i seminariach z zakresu wykorzystania danych miejskich 
 • Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć analitycznych i wsparcie przy ich realizacji 
 • Dostęp i rozwijanie bazy dobrych praktyk 
 • Dostęp do specjalnej platformy umożliwiającej komunikację z członkami sieci 
 • Bezpośredni kontakt do pracowników samorządowych zajmujących się tą samą tematyką, ale w innych miastach 
 • Możliwość wykorzystania w swoich miastach rozwiązań i analiz, które przeprowadzono już wcześniej w innych samorządach 
 • Dostęp do poszerzającej się bazy materiałów branżowych 
 • Możliwość uczestnictwa w wyjazdach integracyjno-szkoleniowych 
 • Certyfikat uczestnictwa w sieci oraz świadectwa ukończenia kursów 
 • Promocja rozwiązań i analiz wykonywanych w urzędzie miejskim 

Warunki uczestnictwa: 

 • Członkami sieci mogą być tylko i wyłącznie pracownicy urzędów, spółek miejskich, organów administracji publicznej oraz podmiotów zrzeszających JST

Sieć ADM jest bezpłatna.

Do sieci Analityków Danych Miejskich IRMiR dołączyli już: