PROGRAM
Dzień I – 13.06.2023 9:00 – 18:00

PREZENTACJE I DYSKUSJE – transmisja online

8:00 Rozpoczęcie rejestracji

9:00 – 9:15 Otwarcie Forum

9:15 – 11:15 Decyzje wypływające z danych. Inspirujące przykłady.

Moderator: 

Wojciech Łachowski, Instytut Rozwoju Miast i Regionów 

Prelegenci:  

Natalia Majchrzak oraz Marcin Krzymuski, Frankfurt nad Odrą

Anna Dwurnik oraz Agnieszka Michta, Kielce 

Bartłomiej Kogut, Kołobrzeg 

Danuta Kamińska, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

Anna Fijałkowska, Politechnika Warszawska 

Katarzyna Hrynkiewicz oraz Krystian Mowiński, Gdańsk 

Szymon Iwanowski, Łódź 

Janina Wilkos-Gad, Pruszcz Gdański 

Jadwiga Brzuchowska, Wrocław 

11:15 – 11:45 Analitycy Danych Miejskich – kim są i dlaczego warto do nich dołączyć?

Prelegenci:  

Wojciech Łachowski, Instytut Rozwoju Miast i Regionów 

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:00 Regulacje unijne dotyczące danych. Wyzwania dla miast.

Prelegent: 

Dominik Sybilski, Ministerstwo Cyfryzacji

13:00 – 14:30 Dane miejskie a poziom krajowy – oczekiwania administracji samorządowej, centralnej, statystyki publicznej i nauki.

Moderator: Szymon Ciupa, ekspert 

Paneliści: 

Anna Dwurnik, Kielce 

Karol Janas, Instytut Rozwoju Miast i Regionów 

Sławomir Wysocki, Związek Miast Polskich 

Marek Pieniążek, Główny Urząd Statystyczny 

Przedstawiciel Centralnego Ośrodka Informatyki  

14:30 – 15:15 Narzędzia do zarządzania danymi, analizy i wizualizacji danych. Dobre praktyki.

Prelegenci: 

Bartłomiej Węglarz, Kraków 

Magdalena Faracik-Nowak, Siemianowice Śląskie 

15:15 – 16:15 Przerwa lunchowa

16:15 – 17:00 Jak pozyskiwać dane od podmiotów prywatnych?

Prelegenci: 

Szymon Ciupa, ekspert 

17:00 – 18:00 Jak skutecznie zarządzać danymi? Prezentacja planu działań dla miast.

Prelegenci: 

Wojciech Łachowski, Instytut Rozwoju Miast i Regionów 

Jarosław Banaś, Instytut Rozwoju Miast i Regionów 

WARSZTATY – zapisy na warsztaty zakończyły się

SALA A  

9:30 – 10:30 Kim jest pełnomocnik ds. danych miejskich i dlaczego warto go mieć w swoim mieście?  

Prowadzący: Jarosław Banaś – IRMiR 

Celem warsztatów będzie odpowiedź na szereg pytań związanych z funkcjonowaniem Pełnomocnika ds. Danych (PDM) w urzędzie. Jak lobbować taki pomysł u władz miasta? Od czego zacząć tworzenie takiego stanowiska? Kto powinien zostać pełnomocnikiem? To tylko niektóre z pytań na jakie postaramy się wspólnie odpowiedzieć podczas warsztatu. Poza tym będzie mowa o korzyściach wynikających z posiadania PDM w mieście oraz o różnych podejściach do ścieżki jego rozwoju, tworzenia wokół niego zespołu ds. danych i jego miejsca w strukturze UM. Podane rozwiązania zostaną omówione na przykładach z Polski oraz krajów zachodnich.

12:00 – 12:45 Czy warto jeszcze otwierać dane? Warunki sukcesu 

Prowadzący: Aleksander Orłowski – Politechnika Gdańska

W trakcie warsztatu porozmawiamy o tym od czego zacząć otwieranie danych w urzędzie, aby kolejne etapy realizacji projektu napotykały mniej trudności. Zwrócimy uwagę na najważniejsze czynniki, które wpłynęły w innych miastach na sukces lub porażkę działań związanych z open data.  

13:00 – 15:00 SpeedDATAing Miejskich Analityków – warsztat otwarty, zapisy nie są wymagane

Prowadzący: Zespół IRMiR 

W ramach naszego SpeedDATAingu stworzymy unikalną możliwość zapoznania się w krótkim czasie z wieloma pracownikami merytorycznymi miast, którzy zajmującą się analizą oraz wykorzystaniem danych. Chcemy, aby samorządowcy pozyskali jak najwięcej nowych kontaktów, które będą mogli wykorzystywać w swojej późniejszej pracy – podczas analizy danych, optymalizacji pracy czy działań projektowych.  

Dzień II – 14.06.2023 10:00 – 16:00

WARSZTATY – zapisy na warsztaty zakończyły się

SALA A  (otwarta)

10:00 – 11:15 PILNE: Wyciek danych w Urzędzie! Jak do tego doszło? Jakie są skutki tego zdarzenia? 

Prowadzący: Sergiusz Parszowski – Obserwatorium Bezpieczeństwa 

„PILNE: Incydent w Urzędzie! Jak do tego doszło? Jakie są skutki tego zdarzenia?” zazwyczaj właśnie w taki sposób brzmią krzykliwe nagłówki, na które często natrafiamy przeglądając serwisy internetowe lub podążając wzrokiem za przemijającymi wiadomościami na paskach informacyjnych. Czy Ty też wierzysz w to, że złe rzeczy przytrafiają się tylko tym „innym”, a nam na pewno to się nigdy nie przydarzy? Jeżeli jednak nie, to zapraszamy na warsztaty, na których poszukamy odpowiedzi na tytułowe pytania, zanim zadadzą nam je mieszkańcy i dziennikarze. 

11:30 – 12:45 Miasto osadzone w danych. Praktyki zarządzania miastem z wykorzystaniem analiz danych 

Prelegenci:

Marek Pacek, Tomaszów Mazowiecki 

Krzysztof Gubański, Warszawa

Agnieszka Gajda, Instytut Rozwoju Miast i Regionów 

Przedstawiciel Krakowa 

Warsztat ten poświęcony będzie korzyściom wynikającym z analizy i wykorzystania danych w polskich miastach. Wybrani przedstawiciele samorządów omawiać będą przykłady swoich działań związanych z analizą danych i przenoszeniem jej wyników do procesu zarządzania miastem, tworzenia strategii czy podejmowania bieżących decyzji. Wybrane przykłady poruszać będą temat wykorzystywanych narzędzi, ścieżek analitycznych oraz stosowanych metod. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną rozwiązania zarówno z największych polskich miast, jak i z tych małych oraz średnich.  

13:15 – 14:30 Crowdsourcing, czyli sposób na pozyskanie miejskich danych przestrzennych i nie tylko 

Prowadzący: Maria Wierzchowska – Bańka, Kamil Piwowarski – Urząd Miasta Kielce 

Czym jest crowdsourcing w mieście? Czy metoda popularnie stosowana w sektorze prywatnym może być wykorzystywana także przez administrację publiczną? Krótki przegląd doświadczeń z „kieleckiego podwórka” oraz warsztaty praktyczne. 

14:45 – 16:00 Monitor Rozwoju Lokalnego w praktyce 

Prowadzący: Ryszard Grobelny, Janusz Szewczuk – Związek Miast Polskich

Sala B (zamknięta warsztatowa)

10:00 – 11:15 Zakup danych i systemów wytwarzających dane – wskazówki dla pracowników merytorycznych 

Prowadzący: Maciej Gnela – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Nabywanie danych i systemów informatycznych napotyka na bariery formalne i materialne w zderzeniu z rzeczywistością zamówień publicznych. Zamawiający powinien posiadać pogłębioną wiedzę nie tylko z zakresu prawa zamówień publicznych, ale i regulacji związanych z własnością intelektualną. Istotne jest, aby na etapie już planowania, pozyskano pogłębioną wiedzę odnośnie potrzeb zamawiającego, ale i specyfiki rynkowej potencjalnych wykonawców, co przekładać się będzie również na sporządzenie zaawansowanego opisu przedmiotu zainteresowania.    

11:30 – 12:45 Obraz Miejskiej edukacji na podstawie danych Systemu Monitorowania Usług Publicznych 

Prowadzący: Szymon Więsław – Związek Miast Polskich 

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) to publiczny serwis informacyjny prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny, który zawiera wskaźniki pozwalające monitorować usługi świadczone przez gminy i powiaty. Wszystkie dane prezentowane w systemie pochodzą ze źródeł publicznych (często rozproszonych). Serwis powstał w ramach projektu i jest efektem współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego Urzędu Statystycznego, Związku Miast Polskich oraz Związku Powiatów Polskich. 

W czasie zajęć zostanie zaprezentowany system oraz przykłady analiz wykonanych w oparciu o zgromadzone w nim dane. Prezentowane analizy dotyczyć będą usług edukacyjnych świadczonych przez miasta. 

W czasie zajęć poruszone będą następujące aspekty: 

  • SMUP jako rzetelnie naliczone dane umożliwiające porównywanie się, 
  • przykłady analiz wykonanych w oparciu o dane systemu dotyczących obszaru edukacji, 
  • ujawnione w czasie pracy źródła sukcesów (i porażek) w zakresie pozyskiwania danych ze źródeł publicznych (ministrowie, statystyka, inne jednostki centralne…). 

13:15 – 14:30 Garbage in, garbage out, czyli jak zadbać o jakość danych 

Prowadzący: Szymon Ciupa – ekspert smart city i GIS 

Warsztat ten będzie poświęcony jakości danych, a więc fundamentowi, na którym opierają się wszystkie pozostałe elementy data-driven city. W jego trakcie będziemy chcieli wspólnie ustalić najważniejsze kryteria jakie muszą spełniać dane dobrej jakości. Przedstawimy zalety przestrzennego spojrzenia na dane oraz postaramy się prześledzić ścieżkę jaką musi przebyć konkretny zestaw danych, aby zwiększyć jego jakość i tym samym uwolnić niewykorzystany potencjał analityczny.  

14:45 – 16:00 Plan zarządzania danymi, czyli jak zorganizować proces transformacji miasta w data- driven 

Prowadzący: Wojciech Łachowski, Jarosław Banaś – IRMiR 

Aby móc w optymalny sposób wykorzystywać dane w samorządzie, w pierwszej kolejności należy je odpowiednio uporządkować poprzez odpowiednie zarządzanie nimi. Cały proces jest jednak skomplikowany i długotrwały, więc wymaga odpowiedniego planowania. W trakcie warsztatu, pracownicy samorządu otrzymają możliwość stworzenia własnego zarysu planu zarządzania danymi jako podstawy do jego dalszego rozwijania i wdrażania w swoich miastach.  

Przedstawiony program wydarzenia może ulec zmianie.

Pobierz regulamin Forum Danych Miejskich 2023 (PDF)