Forum Danych Miejskich

Pierwsza edycja Forum Danych Miejskich (FDM) za nami! Było to pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone tylko danym i ich wykorzystaniu w miastach. Spotkaliśmy się 13-14 czerwca 2023 r. w Warszawie, aby porozmawiać o problemach i wyzwaniach wykorzystania danych w samorządzie. Zapis transmisji z części konferencyjnej można obejrzeć na naszym kanale na YouTube.

TERMIN: 13-14 czerwca 2023 r.
MIEJSCE: Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, III p. Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 25, Warszawa

Forum było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, rozmowy o potrzebach, poznania rozwiązań oraz metod stosowanych przez samorządowców z innych miast.

Zaprosiliśmy do udziału wszystkich zainteresowanych tematyką danych miejskich oraz tych, którzy z nimi pracują – samorządowców, analityków miejskich, ekspertów, a także pracowników akademickich.

Forum Danych Miejskich 2023 w liczbach:

  • 151 osób wzięło udział stacjonarne,
  • 100 uczestników oglądało transmisję online z części konferencyjnej,
  • 48 przedstawicieli samorządów wzięło udział w warsztatach,
  • W sumie w Forum udział wzięło 83 pracowników administracji publicznej z 28 różnych samorządów,
  • Najliczniejsza reprezentacja – 35 osób przybyła z Warszawy.

Oprócz tradycyjnych paneli dyskusyjnych i prezentacji eksperckich odbyły się również warsztaty. Warsztaty dedykowane były tylko urzędom miejskim, miejskim jednostkom organizacyjnym oraz spółkom miejskim. 

Zapis transmisji z części konferencyjnej w podziale na poszczególne prezentacje można obejrzeć na naszym kanale na YouTube.

Udział w Forum był bezpłatny. Forum Danych Miejskich miało charakter niekomercyjny. Organizatorem był Instytut Rozwoju Miast i Regionów. 

Materiały z części konferencyjnej:

Patronat nad wydarzeniem objął Główny Urząd Statystyczny oraz Związek Miast Polskich.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: