Nowy raport o danych miejskich – Integrator Danych Miejskich

Nowy raport o danych miejskich

Podziel się:

Dane miejskie są „paliwem rozwojowym” miast XXI wieku. W opinii wielu, miasta, które odpowiednio szybko dostrzegą i wykorzystają potencjał drzemiący w danych, będą rozwijały się szybciej niż te, które wybiorą inne ścieżki postępu.  

Wykorzystanie danych w szeroko rozumianym zarządzaniu miastem może przynieść szereg mierzalnych i niemierzalnych korzyści. Po pierwsze, można dzięki niemu zaoszczędzić np. na zużyciu energii czy weryfikacji pobieranych opłat i podatków. Po drugie, odpowiednie wykorzystanie danych może być wsparciem w działaniach proekologicznych i nastawionych na walkę ze zmianami klimatycznymi dzięki możliwości lepszego gospodarowania energią cieplną oraz analizom pozwalającym na efektywniejsze wdrażanie programów. Po trzecie, zarządzanie z wykorzystaniem danych służy mieszkańcom, ponieważ zastosowanie metod analizy danych umożliwia lepsze zarządzanie ruchem, czy szerzej – planowanie dostosowanego do potrzeb mieszkańców systemu transportu publicznego. Dzięki danym miasto może lepiej programować swój rozwój i monitorować rezultaty realizowanych projektów, m.in. pod kątem poprawy jakości życia mieszkańców. Po czwarte (ale nie mniej istotne), wykorzystanie danych służy samym rządzącym miastem, ponieważ nawet niepopularne (ale konieczne) decyzje mają szansę znaleźć uzasadnienie w liczbach. Na dodatek, opierając zarządzanie na wynikach analiz oraz odpowiednio je prezentując, władze miasta zwiększają transparentność prowadzonej polityki i wdrażanych programów. 

Mając na uwadze powyższe aspekty, celem niniejszego raportu jest scharakteryzowanie problematyki danych miejskich będących w posiadaniu samorządów z samej natury i praktyki ich funkcjonowania. Raport ma również na celu przedstawienie ich jako wartościowego materiału, nie tylko służącego do załatwiania bieżących spraw mieszkańców, ale przede wszystkim będącego zasobem, w którym drzemie potencjał pozwalający optymalizować pracę urzędu oraz brać udział w strategiczny planowaniu rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.  

Niniejsze opracowanie kierujemy przede wszystkim do samorządowców, którzy chcieliby wykorzystywać dane do podejmowania decyzji i optymalizacji pracy. Opracowanie okazać się może również cennym źródłem wiedzy dla wszystkich badaczy i doradców miast zainteresowanych tematyką miast inteligentnych. 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem „Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych” opracowanym przez nasz zespół. Raport można bezpłatnie pobrać z naszej strony.