Warsztaty dla Urzędu Miasta Łodzi – Integrator Danych Miejskich

Warsztaty dla Urzędu Miasta Łodzi

Podziel się:

Dnia 22 lutego 2024 r. zespół Integratora Danych Miejskich IRMiR przeprowadził warsztaty „Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych” dla Urzędu Miasta Łodzi. W warsztatach wzięło udział 23 pracowników urzędu z wydziałów takich jak m.in. Techniczno-Gospodarczy, Zarządzania Projektami, Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, Informatyki, Biura Strategii Miasta, Zamówień Publicznych, Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych czy Biuro Organizacji Urzędu. 

Celem warsztatów było m.in. przedstawienie roli danych w mieście oraz zasad ich poprawnego gromadzenia i przetwarzania, zaznajomienie uczestników ze ścieżką postępowania analitycznego oraz ze źródłami darmowych danych i darmowych narzędzi, które mogą wykorzystać w swojej pracy. 

Warsztaty rozpoczynały się od części teoretycznej, po której przyszedł czas na stworzenie grup projektowych i pracę zespołową według przedstawionych etapów ścieżki postępowania analitycznego. 

Grupy starały się wypracować rozwiązania w 4 obszarach: 

  • Zarządzanie i monitoring rozwoju miasta 
  • Gospodarka i mieszkalnictwo 
  • Środowisko i adaptacja do zmian klimatu 
  • Jakość i dostępność usług publicznych 

Warsztaty były też okazją do wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących wybranej sfery funkcjonowania miasta w ramach interdyscyplinarnych zespołów. Wsparciem w wypracowaniu własnej koncepcji projektu były przykłady z innych polskich miast, które skutecznie wykorzystały dane do rozwiązania swoich problemów.

Fot. 1. Część praktyczna warsztatów w UM Łódź
Źródło: materiały własne

Warto nadmienić, że wszystkie opracowane ścieżki analityczne odnoszą się do rzeczywistych problemów z jakimi zmaga się miasto. Wypracowane metody, zidentyfikowane trudności oraz znalezione rozwiązania mogą zostać zatem praktycznie zaimplementowane w działaniach samorządu.

Warsztaty „Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych” przeznaczone są dla włodarzy miast, kierowników komórek oraz osób zajmujących się analizą danych w samorządach. Więcej informacji o warsztatach:

Osoby zainteresowane zorganizowaniem warsztatów w swoim mieście zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego lub kontaktu mailowego: danemiejskie@irmir.pl.