Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych – warsztaty

W trakcie warsztatów przedstawiamy wizję miasta zarządzanego w oparciu o dane. Pokazujemy uczestnikom w formie symulacji jak przeprowadzić prawidłową procedurę podejmowania decyzji w oparciu o analizę danych. Wskazujemy, jak odpowiednio scharakteryzować problem analityczny oraz jak dobrać metody i narzędzia analizy korzystając tylko z dostępnych zasobów. Pokazujemy przykłady zarówno kompleksowo funkcjonujących data-driven cities, jak i pojedynczych, lecz kluczowych decyzji podjętych na podstawie wyników analizy danych.

Czas trwania: ok 5h
Liczba osób: max. 12
Cena: Do indywidualnego uzgodnienia
Część praktyczna: Tak
Możliwość dofinansowania: Tak/Nie
Dla kogo: Szkolenie przeznaczone dla włodarzy miasta, kierowników komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących się analizą danych w mieście
Forma: zdalna/stacjonarna/do uzgodnienia
Certyfikat: Tak

Uczestnik kursu:

  • Zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem z wykorzystaniem danych i procedurami podejmowania decyzji
  • Rozumie procesy podejmowania decyzji i zna kilka podstawowych ścieżek analitycznych i metod wnioskowania
  • Wie, jakie korzyści dla urzędu i użytkowników wiążą się z podejmowaniem decyzji z wykorzystaniem danych
  • Potrafi pokazać praktyczne przykłady wykorzystania danych do podejmowania decyzji dotyczących jego własnego miasta