Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych – warsztaty

W trakcie warsztatów przedstawiamy podstawowe założenia miasta zarządzanego w oparciu o dane. Pokazujemy uczestnikom jak przeprowadzić prawidłową procedurę podejmowania decyzji w oparciu o analizę danych, tak by uniknąć błędów metodycznych. Wskazujemy, jak odpowiednio scharakteryzować problem analityczny oraz jak dobrać metody i narzędzia analizy korzystając tylko z dostępnych zasobów. W trakcie warsztatów pracownicy urzędu dowiedzą się także jak efektywnie uzasadniać swoje decyzje poprzez wizualizację danych np. na sesjach rady miasta czy podczas konsultacji z mieszkańcami. Pokazujemy przykłady zarówno kompleksowo funkcjonujących data-driven cities, jak i pojedynczych, lecz kluczowych decyzji podjętych na podstawie wyników analizy danych – zarówno Polsce jak i na świecie.  

Czas trwania: 6 h
Liczba osób: max. 24
Cena: 12 000,00 zł netto (9 900,00 zł netto dla samorządów posiadających członków w sieci Analityków Danych Miejskich) 
Część praktyczna: Tak
Możliwość dofinansowania: Tak/Nie
Dla kogo: Szkolenie przeznaczone dla włodarzy miasta, kierowników komórek oraz osób zajmujących się analizą danych
Forma: Stacjonarna, w siedzibie urzędu miasta/gminy
Certyfikat: Tak

Uczestnik kursu:

  • Wie, jak uzasadnić za pomocą danych swoje działania 
  • Zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem z wykorzystaniem danych i procedurami podejmowania decyzji 
  • Rozumie procesy podejmowania decyzji i zna kilka podstawowych ścieżek analitycznych i metod wnioskowania 
  • Wie, jakie korzyści dla urzędu i użytkowników wiążą się z podejmowaniem decyzji z wykorzystaniem danych 
  • Potrafi pokazać praktyczne przykłady wykorzystania danych do podejmowania decyzji dotyczących jego własnego miasta 
  • Potrafi wykorzystać dostępne w urzędzie dane do podjęcia istotnych dla miasta decyzji 

Osoba kontaktowa: Wojciech Łachowski wlachowski@irmir.pl