Forum Miasteczek Polskich – Integrator Danych Miejskich

Forum Miasteczek Polskich

Podziel się:

W dniach 21-22 września br. Kierownik Zespołu Integrator Danych Miejskich w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów – Wojciech Łachowski uczestniczył w organizowanym przez Unię Miasteczek Polskich i ACF Doradcy Samorządu SA 2. edycji Forum Miasteczek Polskich, które skierowane było bezpośrednio do miast małych i średnich.  

Fot. AFC Doradcy Samorządu
Fot. AFC Doradcy Samorządu

W panelu „Smart City – narzędzia informatyczne służące zarządzaniu miastem oraz wyzwalaniu energii społecznej” wskazał najważniejsze bariery związane z wdrażaniem inteligentnych rozwiązań w małych miastach. Zaliczyć należy do nich m.in. niewystarczające środki finansowe, ale przede wszystkim bariery kompetencyjne i niechęć do zmian. Zarekomendowano, aby miasta małe i średnie szukały wsparcia eksperckiego przed uruchomieniem nowych narzędzi informatycznych oraz przygotowywały rzetelne diagnozy przedwdrożeniowe. Zwrócono również uwagę, na fakt, że dane miejskie nie są należycie i efektywnie wykorzystywane do podejmowania decyzji w miastach, również w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji.  

W kolejnej części Forum, Wojciech Łachowski moderował panel pn. „Inteligentna infrastruktura miejska jako niezbędny element rozwoju współczesnych miast i miasteczek”. Podczas panelu przedstawiono najważniejsze wnioski płynące z badań Zespołu Integratora Danych Miejskich oraz Obserwatorium Polityki Miejskiej w IRMiR, z których wynika, że miasta małe i średnie rzadko decydują się na wdrażanie inteligentnych rozwiązań infrastrukturalnych m.in. ze względu na obawy dotyczące efektywności wdrażanych rozwiązań. Paneliści jasno wskazali, że  miasta małe i średnie mogą być smart, a odpowiednio wdrożona inteligentna infrastruktura przynosi korzyści ekonomiczne, co ma szczególne znaczenie w perspektywie nadchodzącego kryzysu, gdzie każda zaoszczędzona w samorządzie złotówka będzie miała coraz większe znaczenie.  

Instytut Rozwoju Miast i Regionów został patronem merytorycznym 2. edycji Forum Miasteczek Polskich. 

Więcej informacji o tegorocznej edycji można przeczytać na stronie https://forummiasteczek.pl/