Dane miejskie

Opracowanie mapy koron drzew z wykorzystaniem teledetekcji we Wrocławiu 

Wrocław opracowuje mapę koron drzew w ramach europejskiego projektu LIFECOOLCITY „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miast w procesie adaptacji do zmian klimatu”. W ramach planowanych działań przewiduje się wsparcie zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą (BZI) w 10 000 miast Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów wykorzystujących GIS i teledetekcję. Opracowanie mapy koron drzew będzie początkiem do kolejnych działań planowanych w tym obszarze przez miasto. 

Mapa potencjału solarnego Świdnicy 

Miasto Świdnica we współpracy z klastrem Świdnickiej Energii Odnawialnej opracowało mapę potencjału solarnego, pozwalającą określić potencjał fotowoltaiczny na terenie miasta tzn. ilość energii słonecznej, jaka dociera do połaci dachowej, jak również i gruntu w okresie jednego roku. Mapa została umieszczona na geoportalu miasta w formie interaktywnej i jest dostępna dla wszystkich mieszkańców poprzez aplikację webową, a jej głównym celem jest wspieranie działań w zakresie inwestycji w OZE.

Raport o stanie miasta Warszawa 2022

Już po raz trzeci Biuro Strategii i Analiz m. st. Warszawy opracowało Raport o stanie miasta. To piąta odsłona tego dokumentu, który jest wydawany od 2018 roku. Raport prezentuje najważniejsze obszary funkcjonowania miasta, tj. miasto i mieszkańcy, edukacja, zdrowie, polityka mieszkaniowa czy bezpieczeństwo itp., łącznie ponad 20 kategorii. Elementem, który wyróżnia bieżącą edycję raportu jest dodatek cyfrowy w postaci interaktywnych tablic (dashboardów) prezentujących wybrane dane ilościowe.

Bank Danych o Mieście w Siemianowicach Śląskich

Miasto Siemianowice Śląskie w pierwszej połowie listopada 2022 r. uruchomiło portal open data dane.siemianowice.pl o nazwie Bank Danych o Mieście. Portal gromadzi dane na temat Siemianowic Śląskich z ostatnich kilku lat i ma przyczynić się do wzrostu świadomości na temat miasta oraz ułatwić pozyskiwanie danych przez interesariuszy miejskich. Aktualnie portal udostępnia 85 zbiorów danych z 16 instytucji w 18 kategoriach.