7 października (dzień I)
CZĘŚĆ KONFERENCYJNA

9:30 – 10:30 Spotkanie Analityków Danych Miejskich – wyniki i wnioski po pierwszym roku funkcjonowania sieci

10:30 – 12:15 Kompleksowe podejście do nowoczesnego zarządzanie miastami – dobre praktyki i przykłady wdrożeń

12:15 – 13:15 Data-driven cities, czyli miasta napędzane danymi – bariery, ograniczenia i wyzwania

13:15 – 14:00 Planowanie i zarządzanie przestrzenią wspierane technologią i rozumem

14:00 – 15:30 Środowisko i adaptacja do zmian klimatu – wyjście od danych i systemów do praktycznego działania

WARSZTATY

15:30 17:30 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na rozwiązania ICT – jak pisać, aby nie przepłacić i dostać to czego się oczekuje?  

8 października (dzień II)
CZĘŚĆ KONFERENCYJNA

9:45 – 11:15 Współpraca administracji centralnej i samorządowej kluczem do efektywnej transformacji cyfrowej miast  

11:15 – 12:15 Dostępny transport publiczny oraz dobrze zarządzana infrastruktura drogowa jako jedne z celów inteligentnego miasta

12:15 – 13:45 Uczmy się na cudzych błędach, czyli co zepsuliśmy w realizacji projektów smart city 

13:45 – 14:30 Jakie zagrożenia niesie ze sobą wdrażanie nowych technologii i powszechna datafikacja, czyli o cyberbezpieczeństwie

WARSZTATY

9:00 – 11:00 Kreowanie miejskich innowacji 

Udział dla odwiedzających Expo oraz słuchaczy części konferencyjnej Expo jest bezpłatny. Aby wziąć udział w części konferencyjnej wymagana jest rejestracja uczestnictwa poprzez stronę kongres.miasta.pl/rejestracja. W tym samym miejscu i czasie organizowany jest Kongres Polityki Miejskiej i Regionalnej. Na oba wydarzenia obowiązuje wspólna rejestracja.