Podsumowanie wizyty studyjnej w Barcelonie – Integrator Danych Miejskich

Podsumowanie wizyty studyjnej w Barcelonie

Podziel się:

W ramach wizyty studyjnej w Barcelonie kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej – dr Karol Janas wraz z członkiem zespołu Integratora Danych Miejskich – Jarosławem Banasiem mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Barcelonie. Spotkania dotyczyły tematyki zarządzania danymi oraz projektów związanych z mieszkalnictwem modułowym i socjalnym. Uczestnicy wizyty odwiedzili również odbywające się w tym czasie w mieście targi Smart City Expo World Congress

Spotkania z przedstawicielami urzędu miasta odbywały się w biurze Municipal Data Office. Na pierwszym z nich kierownik biura p. Mariusa Boada i manager programu biura p. Pau Balcells przedstawili sposób funkcjonowania ich jednostki i odpowiedzieli na pojawiające się pytania dotyczące jej struktury, zarządzania projektami oraz polityki wykorzystywania danych. Przedstawili cele, bariery i wyzwania związane z działaniem MDO i zwrócili uwagę na modelowe podejście do rozwiązywania problemów i wdrażania innowacji w oparciu o dane. 

Drugie spotkanie było związane ściśle z projektem ARPOP, który nakreśla założenia miasta Barcelony odnośnie mieszkań socjalnych w kontekście rosnącego odsetka osób bezdomnych. Przedstawiciel wydziału mieszkalnictwa opisał pomysł władz na relokowanie osób będących na progu bezdomności na obszary będące bliskie ich dotychczasowemu miejscu zamieszkania wykorzystując przy tym mieszkalnictwo modułowe. Jedno z takich miejsc uczestnicy wizyty odwiedzili osobiście.  

Z kolei na Smart City Expo World Congress organizatorzy wydarzenia przedstawili główne założenia polityki zawartej w idei Catalonia 2050, zaś na pozostałych stoiskach można było zapoznać się z ogromną liczbą nowych rozwiązań technologicznych oraz poznać innowacyjne projekty prezentowane przez wystawców reprezentujących szereg krajów i miast z całego świata. Dzięki wymianie doświadczeń udało się zebrać wartościowe informacje przydatne do dalszego rozwoju usług w ramach Integratora Danych Miejskich. Ponadto uczestnicy zwrócili uwagę na rosnący rynek rozwiązań opartych na sensorach IoT oraz liczne pomysły na wykorzystywanie sztucznej inteligencji w mieście. 

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki uprzejmości delegatów Rządu Katalonii na Polskę oraz na Europę Środkową – p. Ewy Cylwik oraz p. Krystyny Schreiber.