Jak zadbać o jakość danych?

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami gromadzenia danych, przedstawienie wynikających z tego korzyści oraz ułatwienie zrozumienia pojęć związanych z zarządzaniem danymi. Znaczną część szkolenia stanowią ćwiczenia praktyczne

Czas trwania: ok 5h
Liczba osób: max. 25
Cena: Do indywidualnego uzgodnienia
Część praktyczna: Tak
Możliwość dofinansowania: Tak/Nie
Dla kogo: Szkolenie dedykowane jest każdemu pracownikowi UM, który ma styczność z danymi
Forma: zdalna/stacjonarna/do uzgodnienia
Certyfikat: Tak

Uczestnik kursu: 

  • Zna korzyści wynikające z poprawnego gromadzenia danych
  • Zna standardy i zasady gromadzenia danych miejskich, które ułatwiają późniejsze ich wykorzystanie
  • Zna kryteria oceny jakości danych i wie, jak je mierzyć
  • Potrafi poprawić błędnie prowadzone rejestry oraz jak wie stworzyć nowe wg określonych standardów
  • Zna poziomy otwartości poszczególnych formatów danych, ich wady i zalety oraz potrafi przekonwertować pliki pomiędzy wybranymi formatami

Osoba kontaktowa: Wojciech Łachowski wlachowski@irmir.pl