Pełnomocnik ds. danych

Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia roli Pełnomocnika Danych Miejskich. Podczas szkolenia przedstawiamy zadania, wyzwania i możliwości techniczne oraz organizacyjne PDM, w taki sposób, aby uczestnik kursu posiadał kompletną wiedzę, która pozwoli mu czuć się pewnie w nowej roli.

Czas trwania: ok 8h
Liczba osób: max. 3
Cena: Do indywidualnego uzgodnienia
Część praktyczna: Nie
Możliwość dofinansowania: Tak/Nie
Dla kogo: Szkolenie przeznaczone dla pracowników mających pełnić rolę Pełnomocnika Danych Miejskich
Forma: zdalna/stacjonarna/do uzgodnienia
Certyfikat: Tak

Uczestnik kursu: 

 • Zna korzyści wynikające z zarządzania miastem w oparciu o dane
 • Zna etapy transformacji cyfrowej miasta oraz potrafi ocenić dojrzałość cyfrową urzędu
 • Wie na czym polega rola PDM  – zna swoje obowiązki i kompetencje oraz możliwości rozwoju
 • Potrafi stworzyć plan działania dot. danych miejskich oraz wie jaką rolę odgrywa podejście procesowe i integracja danych w zarządzaniu miastem
 • Zna zasady i standardy gromadzenia, analizy oraz udostępniania danych
 • Umie tworzyć wartościowe i różnorodne produkty w oparciu o dane miejskie, a także wdrażać innowacje
 • Zna efektywne sposoby otwierania danych oraz ograniczenia w otwieraniu danych, w tym uwarunkowania prawne
 • Wie na co zwrócić uwagę podczas wdrażania technologii w UM
 • Zna przykłady działań angażujących interesariuszy w życie miasta
 • Zna ideę Smart City i wymogi niezbędne do uzyskania certyfikacji Smart City ISO 37120
 • Posiada dostęp do biblioteki wartościowych portali i publikacji związanych z tematyką danych miejskich

Osoba kontaktowa: Wojciech Łachowski wlachowski@irmir.pl