Nowy raport o cyfryzacji miast – Integrator Danych Miejskich

Nowy raport o cyfryzacji miast

Podziel się:

Transformacja cyfrowa może zwiększać efektywność realizacji zadań urzędów, obniżać ich koszty i usprawniać funkcjonowanie, a także poprawiać dostępność danych i usług oraz transparentność procesów. Cyfryzacja, a zwłaszcza możliwość świadczenia usług zdalnie, nabrała szczególnego znaczenia w kontekście doświadczeń pandemicznych. Realizacja usług i komunikacja mieszkańców z urzędem na odległość jest obecnie jednym z kluczowych elementów budowania odporności miast na sytuacje kryzysowe. 

Jedną z pierwszych prób oceny poziomu cyfryzacji wybranych 100 miast na świecie podjęto w przygotowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych E-Government Survey 2020, w którym wzięto pod uwagę takie kryteria jak: użyteczność, dostępność i technologiczne zaawansowanie portalu miasta, dostarczanych treści, e-usług oraz e-partycypacji, czyli wykorzystanie narzędzi ICT do zaangażowania mieszkańców. Badanie objęło jednak tylko 21 miast europejskich, wśród których z Polski znalazła się jedynie Warszawa.  

W niniejszym raporcie podejmujemy próbę wypełnienia tej luki na podstawie danych, pochodzących z badania własnego Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, a także Głównego Urzędu Statystycznego i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem „Cyfryzacja urzędów miast” opracowanym przez nasz zespół. Raport można bezpłatnie pobrać z naszej strony.