Inteligentne zarządzanie oświetleniem we Włocławku – Integrator Danych Miejskich

Inteligentne zarządzanie oświetleniem we Włocławku

Co?

Włocławek to przykład miasta, które wykorzystuje rozwiązanie IoT w postaci sensorów zamontowanych na oprawach lamp ulicznych w celu dostarczenia danych do inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem. System sterowania oświetleniem zapewnia realizację szeregu funkcji, m.in. automatycznej redukcji mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw, możliwości ręcznego ustawienia poziomu świecenia lub zdalnego wyłączania oprawy na określony czas oraz zmiany ustawień redukcji mocy w dowolnym momencie. Dzięki tej technologii urząd otrzymuje również szybko informacje o uszkodzeniu źródła światła lub zasilacza, błędach komunikacji czy przekroczonym poziomie mocy oprawy, dzięki czemu jest w stanie na bieżąco usuwać usterki. Zaletą systemu jest również możliwość generowania raportów i statystyk, przez co proces optymalizacji zużycia energii jest stale monitorowany.

Ryc. 30. Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapą, na której za pomocą ikon reprezentowane są wszystkie punkty należące do systemu
Źródło: UM we Włocławku

Dlaczego?

Na wprowadzenie niniejszego rozwiązania wpływ miało kilka czynników. Pierwszym z nich była wizja i determinacja lokalnych liderów oraz idące za nimi zmiany organizacyjne. Wyzwanie dla Włocławka stanowi również współpraca z operatorem oświetlenia pod kątem modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz wdrożenia inteligentnego systemu zarzadzania. Kluczowy wpływ na rozpoczęcie projektu miały kwestie ekologiczne i finansowe. W trosce o finanse samorząd ograniczył wydatki bieżące, a wdrożenie systemu do zarządzania oświetleniem było tylko jednym z wielu realizowanych zadań. 

Jak pokazują dane, samo tylko rozwiązanie dotyczące oświetlenia miejskiego zapewniło wzrost efektywności energetycznej, za którą idą konkretne oszczędności. Całościowy efekt będzie można jednak zmierzyć i ocenić dopiero po pełnej wymianie oświetlenia.

Jak?

System sterowania oświetleniem opiera się na bezpośredniej komunikacji pomiędzy sterownikami zainstalowanymi na oprawach a serwerami systemu (chmura). Podczas pierwszego uruchomienia automatycznie zostaje przeprowadzony proces konfiguracji sterownika oraz przesyłane są dane dotyczące oprawy, na której jest on zainstalowany. W czasie automatycznej konfiguracji na stronie internetowej, za pośrednictwem której możliwe jest zarządzanie pracą opraw, przy pomocy wbudowanego modułu GPS, automatycznie zostanie wskazana lokalizacja ich montażu. System sterowania umożliwia integrację z systemami nadrzędnymi, za pośrednictwem interfejsu API, mogącymi w oparciu o dane z innych systemów pomiarowych wysterować odpowiedni poziom świecenia opraw.

Ryc. 31. Aktualny stan instalacji oraz najnowsze zgłoszenia dotyczące awarii 
Źródło: UM we Włocławku

Jaki jest potencjał? 

Dotychczasowo zrealizowano 2 z 3 etapów całego projektu związanego z inteligentnym zarządzaniem oświetleniem ulicznym. W ramach dwóch pierwszych etapów wymieniono wszystkie lampy należące do miasta (1/3 wszystkich opraw oświetlenia ulicznego we Włocławku) oraz wdrożono system informatyczny. W kolejnym, ostatnim etapie miasto (w porozumieniu z operatorem oświetlenia) wymieni pozostałą część lamp wraz z ich podłączeniem do miejskiego systemu zarządzania energią świetlną. W powiązaniu z inteligentnym systemem do zarządzania energią cieplną, Włocławek stanie się jednym z wiodących polskich miast pod względem optymalizacji pracy z wykorzystaniem danych, IoT oraz Business Inteligence w obszarze energetyki.

Na podstawie: informacji i materiałów przekazanych przez Urząd Miasta Włocławka