Zintegrowane zarządzanie ruchem w Gdańsku – Integrator Danych Miejskich

Zintegrowane zarządzanie ruchem w Gdańsku

Co?

TRISTAR to Zintegrowany System Zarządzania Ruchem, który w znaczącym stopniu odpowiada za poruszanie się po aglomeracji trójmiejskiej. Na etapie wdrożenia włączono 78 sterowników w samym Gdańsku (Sopot 14, Gdynia 73). Pod koniec roku 2021 w Gdańsku systemem zostało objętych blisko 100 skrzyżowań, co stanowi prawie 40% z ponad 250 wszystkich, jakie istnieją w mieście. Umowę na budowę systemu podpisano 25 maja 2011 roku. Została ona przeprowadzona w ramach zadania „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu obejmująca prace w Gdyni, Gdańsku oraz Sopocie wyniosła 158 923 430,87 zł z czego uzyskane maksymalne dofinansowanie z funduszy UE pokryło 85% wydatków.

Ryc. 28. Struktura funkcjonalna pierwszych etapów systemu TRISTAR
Źródło: Tristar. Podstawowe Informacje (2013)

Dlaczego?

Głównym celem projektu było skrócenie czasu przejazdu pojazdów i podróży transportem zbiorowym na wybranych ciągach komunikacyjnych oraz zmniejszenie długości kolejek pojazdów. Przyjęte założenia procentowej poprawy zostały osiągnięte w badaniach po wdrożeniu systemu, co stanowiło dowód i słuszność budowy Tristara. 

Jak?

Warto podkreślić, iż adaptacyjne sterowanie ruchem, czyli mówiąc prościej działanie sygnalizacji to tylko jedna z wielu funkcjonalności wchodzących w skład systemu. Jest to oczywiście składnik, który w największym stopniu i to w sposób bezpośredni wpływa na codzienne życie tysięcy mieszkańców miasta. Natomiast pozostała część odpowiedzialna w ogólnym ujęciu za zarządzanie ruchem drogowym to również szereg innych funkcjonalności. W każdym tygodniu, dniu, godzinie, minucie i sekundzie system zbiera oraz agreguje dane z urządzeń wchodzących w skład systemu, które w przyszłości posłużą jako baza i punkt wyjścia do przyszłych analiz transportowych, strategii sterowania, zmian organizacji ruchu oraz globalnego planowania i zarządzania ruchem w mieście. Zgromadzone dane często służą też Policji czy Sądom jako materiał dowodowy w sprawie wykroczeń lub stanowią dodatkowe źródło informacji w celu znalezienia sprawców różnego rodzaju wykroczeń.

Obraz zawierający mapaOpis wygenerowany automatycznie

Ryc. 29. System Informacji Medialnej
Źródło: Tristar. Podstawowe Informacje (2013)

Jaki jest potencjał?

Należy dodać, że część rozwiązań nie przetrwała próby czasu. Przykładowo terminale (tzw. kioski) informacji pasażerskiej mające na celu możliwość zaplanowania trasy przejazdu komunikacją zbiorową początkowo dobrze pełniła swoją funkcję. Jednak z biegiem lat takie rozwiązania zostały wyparte przez komercyjne aplikacje do planowania podróży, które w dzisiejszych czasach towarzyszą nam w życiu codziennym praktycznie na każdym kroku. System do dnia dzisiejszego jest poszerzany o nowe skrzyżowania, kolejne kilometry sieci światłowodowej i kanalizacji. To wszystko ma sprawić, aby mieszkańcom poruszało się po Gdańsku sprawniej, szybciej, a przede wszystkim bezpieczniej.

Na podstawie: Tristar. Podstawowe Informacje (2013) oraz informacji i materiałów przekazanych przez UM w Gdańsku.