Dane miejskie

Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach

Inteligentne rozwiązania w zakresie transportu miejskiego pojawiają się w coraz większej liczbie miast. Jednym z nich są Tychy, które konsekwentnie wdrażają system Inteligentnego Zarządzania i Sterowania Ruchem (ITS). Opracowane narzędzie składa się z kilku głównych systemów oraz kilkunastu podsystemów i opiera swoje działanie na danych pozyskanych z sieci urządzeń – m.in. detektorów i czujników umieszczonych na skrzyżowaniach.