Dane miejskie

Monitorowanie efektywności miasta w Kielcach

Miasto Kielce wspólnie z lokalnymi uczelniami realizuje projekt pt. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”. Obejmuje on wypracowanie uniwersalnego dla polskich miast modelu danych, które opisują różne obszary funkcjonowania miasta opierając się na źródłach danych. Były one uprzednio zidentyfikowane na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji. W ramach działań miasto opracowało także metodykę audytu miejskiego czyli analizę umożliwiającą monitorowanie rozwoju miasta.

Warszawska Mapa Koron Drzew

Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce, a także jedno z pierwszych miast na świecie, wdrożyło zarządzanie zielenią miejską z wykorzystaniem teledetekcji. Nowatorski projekt pt. „Opracowanie i dostarczenie kompleksowej Mapy Korony Drzew w wersji numerycznej dla obszaru miasta stołecznego Warszawy” był realizowany od sierpnia 2018 r. i wymagał przeprowadzenia wielu złożonych prac w zakresie pozyskania danych oraz ich dalszego przetworzenia.

Ograniczanie ubytków ciepła w Warszawie

Warszawa w 2017 wprowadziła Inteligentną Sieć Ciepłowniczą – projekt polegający na podniesieniu jakości dostaw, redukcji emisji CO2 oraz usprawnieniu zarządzania systemem. Kluczowym komponentem systemu jest aplikacja wspomagająca proces decyzyjny, wykorzystująca dane dostarczane w czasie rzeczywistym oraz dane archiwalne. Dzięki aplikacji przesył ciepła odbywa się w sposób najbardziej optymalny pod kątem minimalizacji strat.

Inteligentne zarządzanie oświetleniem we Włocławku

Włocławek to przykład miasta, które wykorzystuje rozwiązanie IoT w postaci sensorów zamontowanych na oprawach lamp ulicznych w celu dostarczenia danych do inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem. System sterowania oświetleniem zapewnia realizację szeregu funkcji, m.in. automatycznej redukcji mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw, możliwości ręcznego ustawienia poziomu świecenia lub zdalnego wyłączania oprawy na określony czas oraz zmiany ustawień redukcji mocy w dowolnym momencie.