Poznaj Integrator Danych MIejskich

Integrator Danych Miejskich IRMiR (w skrócie IDM) jest pierwszym w Polsce programem badawczo-doradczym poświęconym danym miejskim i ich wykorzystaniu w samorządach. Idea IDM zrodziła się w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, który tworząc ekspertyzy i opracowania borykał się z problemem niskiej jakości danych pozyskanych od samorządów. Prowadzone od kilku lat badania utwierdziły nas w przekonaniu, że jest to problem powszechny i występujący w różnej skali, w każdym mieście w Polsce. Niepoprawnie prowadzone zasoby danych oraz brak ich integracji powodują, że trudno jest dobrze zarządzać miastem z wykorzystaniem wiedzy popartej wynikami analiz.

  • Co robimy. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie pomagamy samorządom przezwyciężyć przeszkody w zakresie danych i cyfryzacji.

  • Nasza idea. Podniesienie jakości danych pozyskanych od samorządów.

  • Nasz cel. Przeprowadzenie krok po kroku samorządu w kierunku cyfrowej transformacji.