Klimat

Projekt Ministerstwa Klimatu – Koniec z betonem w Centrach Miast

Lista kategorii wpisu:

W pierwszym kwartale 2022 roku Instytut Rozwoju Miast i Regionów nawiązał porozumienie z Ministerstwem Klimatu, w ramach którego Obserwatorium Polityki Miejskiej oraz Zespół Integratora Danych Miejskich przeprowadzą badania dotyczące poziomu zabetonowania centrów polskich miast. W ramach tych działań Zespół IDM zajmować się będzie analizami teledetekcyjnymi takimi jak:  Wyznaczenie powierzchni biologicznie czynnych,  Ocena jakości terenów zieleni,  […]