Szkolenia

Warsztaty „Efektywne zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych”

Lista kategorii wpisu:

Kategorie:

W dniach 9 maja i 13 czerwca zespół Integratora Danych Miejskich zorganizował dwie edycje warsztatów dla samorządów pt. „Efektywne zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych”. Celem warsztatów było zapoznanie się z założeniami data-driven city oraz pierwszymi krokami w realizacji tej idei w miastach. Na warsztatach poruszono tematykę podstawowych zagadnień dotyczących danych miejskich m.in. ich jakości oraz […]

Warsztaty dla Urzędu Miasta Łodzi

Lista kategorii wpisu:

Kategorie:

Dnia 22 lutego 2024 r. zespół Integratora Danych Miejskich IRMiR przeprowadził warsztaty „Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych” dla Urzędu Miasta Łodzi. W warsztatach wzięło udział 23 pracowników urzędu z wydziałów takich jak m.in. Techniczno-Gospodarczy, Zarządzania Projektami, Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, Informatyki, Biura Strategii Miasta, Zamówień Publicznych, Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych czy Biuro […]

Nowe warsztaty dla samorządów – Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych

Lista kategorii wpisu:

Poznaj nowe warsztaty dla samorządów – Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych! W trakcie warsztatów: Przedstawiamy podstawowe założenia miasta zarządzanego w oparciu o dane. Pokazujemy uczestnikom jak przeprowadzić prawidłową procedurę podejmowania decyzji w oparciu o analizę danych, tak by uniknąć błędów metodycznych. Wskazujemy, jak odpowiednio scharakteryzować problem analityczny oraz jak dobrać metody i narzędzia analizy korzystając tylko […]

Szkolenie: Jak dbać o jakość i integralność danych miejskich?

Lista kategorii wpisu:

W dniu 24 marca br. Zespół Integratora Danych Miejskich IRMiR zorganizował szkolenie dla członków Korpusu Analityków UM Warszawy. Podczas szkolenia poruszono tematykę jakości i integralności danych miejskich. Uczestnicy szkolenia poznali zagadnienia dotyczące:  Kryteriów i metod oceny jakości danych,  Opracowywania metadanych,  Standaryzacji danych,  Podstawowych zasady gromadzenia i aktualizowania danych tabelarycznych,  Podstawowe zasady gromadzenia i aktualizowania danych […]

Szkolenia dla Korpusu analityków UM St. Warszawy

Lista kategorii wpisu:

Prezydent m.st. Warszawy 25 listopada 2021 r. powołał Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy, będący interdyscyplinarnym zespołem, złożonym z pracowników specjalizujących się w analizie danych, działającym ponad podziałami komórek organizacyjnych urzędu. To innowacyjne przedsięwzięcie w administracji samorządowej, nie tylko w Polsce, ale i Europie Środkowo-Wschodniej.  Partnerem inicjatywy został Instytut Rozwoju Miast i Regionów, a za współpracę […]