Szkolenia

Szkolenie: Jak dbać o jakość i integralność danych miejskich?

Lista kategorii wpisu:

W dniu 24 marca br. Zespół Integratora Danych Miejskich IRMiR zorganizował szkolenie dla członków Korpusu Analityków UM Warszawy. Podczas szkolenia poruszono tematykę jakości i integralności danych miejskich. Uczestnicy szkolenia poznali zagadnienia dotyczące:  Kryteriów i metod oceny jakości danych,  Opracowywania metadanych,  Standaryzacji danych,  Podstawowych zasady gromadzenia i aktualizowania danych tabelarycznych,  Podstawowe zasady gromadzenia i aktualizowania danych […]

Szkolenia dla Korpusu analityków UM St. Warszawy

Lista kategorii wpisu:

Prezydent m.st. Warszawy 25 listopada 2021 r. powołał Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy, będący interdyscyplinarnym zespołem, złożonym z pracowników specjalizujących się w analizie danych, działającym ponad podziałami komórek organizacyjnych urzędu. To innowacyjne przedsięwzięcie w administracji samorządowej, nie tylko w Polsce, ale i Europie Środkowo-Wschodniej.  Partnerem inicjatywy został Instytut Rozwoju Miast i Regionów, a za współpracę […]