Nasze projekty

Jak monitorować rozwój miast w trudnych czasach? – seminarium

Lista kategorii wpisu:

„Jak monitorować rozwój miast w trudnych czasach?” to temat seminarium, jakie odbyło się w ubiegłym tygodniu na Politechnice Białostockiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, eksperci ze Związku Miast Polskich oraz zespół Integratora Danych Miejskich IRMiR, jak również samorządowcy. Seminarium było efektem partnerstwa Hajnówki i Politechniki Białostockiej na rzecz realizacji kilku […]

Postępy w projekcie M-GIS

Lista kategorii wpisu:

W dn. 14 -15 listopada br. udaliśmy się z wizytą do naszych miast partnerskich – Hajnówki, Hrubieszowa i Niska, z którymi współpracujemy w ramach projektu M-GIS, będącego częścią Programu Rozwój Lokalny. Celem programu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez polepszenie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców średnich i małych […]

Projekt Ministerstwa Klimatu – Koniec z betonem w Centrach Miast

Lista kategorii wpisu:

W pierwszym kwartale 2022 roku Instytut Rozwoju Miast i Regionów nawiązał porozumienie z Ministerstwem Klimatu, w ramach którego Obserwatorium Polityki Miejskiej oraz Zespół Integratora Danych Miejskich przeprowadzą badania dotyczące poziomu zabetonowania centrów polskich miast. W ramach tych działań Zespół IDM zajmować się będzie analizami teledetekcyjnymi takimi jak:  Wyznaczenie powierzchni biologicznie czynnych,  Ocena jakości terenów zieleni,  […]