Sieć ADM

O sieci ADM w Magazynie metropolitalnym

Lista kategorii wpisu:

Kategorie:

Jednym z tematów najnowszego numeru (3/2023) Magazynu metropolitalnego jest analiza danych, jako element monitorowania i ewaluacji Strategii Metropolia Krakowska 2030. O znaczenia sieci Analityków Danych Miejskich IRMiR w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu danych wypowiedział się Wojciech Łachowski – p.o. Kierownika Zakładu Integrator Danych Miejskich w IRMiR. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim artykułem. Magazyn metropolitalny można […]

Dołącz do sieci Analityków Danych Miejskich IRMiR

Lista kategorii wpisu:

W trakcie pierwszego Forum Danych Miejskich 2023 odbyła się inauguracja sieci Analityków Danych Miejskich (ADM) koordynowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Zaprezentowane zostały główne założenia projektu, jak i korzyści wynikające z partycypacji w nim oraz sposób dołączenia do sieci. Poniżej dostępne jest nagranie z wystąpienia Wojciecha Łachowskiego pt. „Analitycy Danych Miejskich – kim są […]