Publikacje

Wywiad – Dane jako paliwo dla rozwoju nowoczesnych miast

Lista kategorii wpisu:

Na blogu Data Science robię ukazał się wywiad z kierownikiem projektu Integrator Danych Miejskich – Wojciechem Łachowskim o danych miejskich, jako paliwie do rozwoju miast XXI wieku. Z wywiadu można dowiedzieć się: Jakie rozwiązania smart city będą kluczowe dla polskich miast? Jaka jest jakość analizy danych w polskich gminach i miastach? W jakim miejscu jesteśmy […]

Nowy raport PFR dla Miast – Miasta wyzwań 2033

Lista kategorii wpisu:

Polski Fundusz Rozwoju (PFR dla Miast) opublikował raport z warsztatów foresightowych – Miasta wyzwań 2033. Raport jest podsumowaniem warsztatów, na których zaproszeni eksperci i ekspertki z różnych dziedzin, wspólnymi siłami wyznaczyli kluczowe wyzwania polskich miast w najbliższej dekadzie. Jednym z zaproszonych ekspertów był Wojciech Łachowski – kierownik projektu Integratora Danych Miejskich. Metodologia foresightu w kontekście […]

Nowy raport o cyfryzacji miast

Lista kategorii wpisu:

Transformacja cyfrowa może zwiększać efektywność realizacji zadań urzędów, obniżać ich koszty i usprawniać funkcjonowanie, a także poprawiać dostępność danych i usług oraz transparentność procesów. Cyfryzacja, a zwłaszcza możliwość świadczenia usług zdalnie, nabrała szczególnego znaczenia w kontekście doświadczeń pandemicznych. Realizacja usług i komunikacja mieszkańców z urzędem na odległość jest obecnie jednym z kluczowych elementów budowania odporności […]

Nowy raport o danych miejskich

Lista kategorii wpisu:

Dane miejskie są „paliwem rozwojowym” miast XXI wieku. W opinii wielu, miasta, które odpowiednio szybko dostrzegą i wykorzystają potencjał drzemiący w danych, będą rozwijały się szybciej niż te, które wybiorą inne ścieżki postępu.   Wykorzystanie danych w szeroko rozumianym zarządzaniu miastem może przynieść szereg mierzalnych i niemierzalnych korzyści. Po pierwsze, można dzięki niemu zaoszczędzić np. na […]

Podręcznik Zarządzanie danymi w miastach

Lista kategorii wpisu:

Zachęcamy do pobrania nowej publikacji Instytutu Rozwoju Miast i Regionów – Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów.  Pomysł na przygotowanie niniejszego podręcznika zrodził się z przekonania, że poprawa zarządzania danymi, którymi dysponują urzędy miast oraz podległe im instytucje i spółki miejskie, ma absolutnie fundamentalne znaczenie, zarówno z punktu widzenia bardziej efektywnego wykorzystania nowych technologii […]

Inwentaryzacja danych w miastach

Lista kategorii wpisu:

Członkowie Zespołu Integratora Danych Miejskich IRMiR – Wojciech Łachowski i Beata Jastrzębska, opublikowali wyniki badań opartych o współpracę z miastami, będącymi beneficjentami programu Rozwój Lokalny w ramach projektu M-GIS.   Pierwszym krokiem we wdrażaniu modelu zarządzania danymi, czy tworzeniu portalu open data jest ocena zasobów danych gromadzonych przez urząd miejski. Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy […]