Dane miejskie

Inteligentne zarządzanie oświetleniem we Włocławku

Włocławek to przykład miasta, które wykorzystuje rozwiązanie IoT w postaci sensorów zamontowanych na oprawach lamp ulicznych w celu dostarczenia danych do inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem. System sterowania oświetleniem zapewnia realizację szeregu funkcji, m.in. automatycznej redukcji mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw, możliwości ręcznego ustawienia poziomu świecenia lub zdalnego wyłączania oprawy na określony czas oraz zmiany ustawień redukcji mocy w dowolnym momencie.

Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach

Inteligentne rozwiązania w zakresie transportu miejskiego pojawiają się w coraz większej liczbie miast. Jednym z nich są Tychy, które konsekwentnie wdrażają system Inteligentnego Zarządzania i Sterowania Ruchem (ITS). Opracowane narzędzie składa się z kilku głównych systemów oraz kilkunastu podsystemów i opiera swoje działanie na danych pozyskanych z sieci urządzeń – m.in. detektorów i czujników umieszczonych na skrzyżowaniach.